Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Рівненська область знаходиться у червоній зоні. Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну / адміністративну / дисциплінарну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

 • статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

 • статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

 • статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

 • статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

 • статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

 • статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

 •  статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

 • статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини передбачені:

 • статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

 • статтею 354 (підкуп працівник а підприємства, установи чи організації

 • статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

 • статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

 • статтею 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

 • статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації);

 • статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди службовою особою);

 • статтею З68-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

 • статтею 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

 • статтею 368-5 (незаконне збагачення);

 • статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоді-: службовій особі);

 • статтею 369-2 (зловживання впливом).

Згідно зі ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

 1. Національна поліція України - щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2, З68-3, 368-4 Кримінального кодексу України;

 2. Національне антикорупційне бюро України - щодо злочинів, передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодекс) України з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

 • порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4);

 • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5);

 • порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);

 • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікт- інтересів (стаття 172-7);

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8);

 • невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9);

 • порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (стаття 172-9-1);

 • порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (стаття 172-9-2);

 • невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-46).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4—172-9, 172-9-2 мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, прокурор (окремо його стаття 172-9-1), органів Служби безпеки України (172-4-172-9), уповноважені на те посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 188-46).

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним)

 • Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми Національному агентству (стаття 19 Закону).

 • Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

 • Обмеження та запобігання одержанню подарунка, неправомірної вигоди та поводження з ними (статті 23 - 24 Закону).

 • Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

 • Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).

 • Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

 • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 - 34 Закону).

 • Порушення правил етичної поведінки (статті 38—44 Закону).

Недотримання вимог статті 53 Закону:

Розголошення інформації про викривача;

відсутність умов для повідомлень про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку;

невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення;

відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56-58 Закону).

Незастосування судом до особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, покарання або не накладення на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності (ч. 2 статті 65 Закону).

Не проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (ч. 3 статті 65 Закону).

Недотримання вимог щодо незаконних актів і правочинів (стаття 67 Закону).

 

(с) 2024

Запис до лікаря